loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Rusland: Verboden toegangVerkeersbord uit Rusland: Auto's verbodenVerkeersbord uit Rusland: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Rusland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Rusland: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Rusland: Brommers verbodenVerkeersbord uit Rusland: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Rusland: Tractors verbodenVerkeersbord uit Rusland: Aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Rusland: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Rusland: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Rusland: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Rusland: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Rusland: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Rusland: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Rusland: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Rusland: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Rusland: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Rusland: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Rusland: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Rusland: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Rusland: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Rusland: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Rusland: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Rusland: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Rusland: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Rusland: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Rusland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Rusland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Rusland: Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Rusland: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Rusland: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Rusland: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Rusland: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Rusland: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Rusland: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Rusland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Rusland: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/rusland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> verboden.

Aanhangwagens verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/rusland/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Minder <a href='/nl/rusland/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Gebruik van de <a href='/nl/rusland/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van het <a href='/nl/rusland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/rusland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van het <a href='/nl/rusland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/rusland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <a href='/nl/rusland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <a href='/nl/rusland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <a href='/nl/rusland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/rusland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <a href='/nl/rusland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/rusland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Rusland: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen met <a href='/nl/rusland/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen met <a href='/nl/rusland/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen met een <a href='/nl/rusland/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <a href='/nl/rusland/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/rusland/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <a href='/nl/rusland/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/rusland/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Rusland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.