loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Slovenië: Oversteekplaats voor fietsersVerkeersbord uit Slovenië: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Slovenië: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Slovenië: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passerenVerkeersbord uit Slovenië: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Slovenië: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Slovenië: Begin van een autowegVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de autowegVerkeersbord uit Slovenië: Gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Slovenië: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Slovenië: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Slovenië: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Slovenië: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Slovenië: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Slovenië: Verkeersbord uit Slovenië: Verkeersbord uit Slovenië: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Slovenië: Parkeren enkel toegestaan als u betaaltVerkeersbord uit Slovenië: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Slovenië: Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Slovenië: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Slovenië: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Slovenië: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Slovenië: Verkeersbord uit Slovenië: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Slovenië: TrajectcontroleVerkeersbord uit Slovenië: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Slovenië: AdviessnelheidVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de adviessnelheid
Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Slovenië: Een <a href='/nl/slovenie/overzicht/doodlopende-weg'>doodlopende weg</a>.

Verkeersbord uit Slovenië: <b>Omleiding</b> voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Verkeersbord uit Slovenië: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/slovenie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Slovenië: Informatie over de volgende <a href='/nl/slovenie/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Slovenië: <b>Gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van de <b>gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Slovenië: Overzicht van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Slovenië: Weg met <a href='/nl/slovenie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan als u <a href='/nl/slovenie/overzicht/parkeerautomaat'>betaalt</a>.

Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.


Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Slovenië: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van het <a href='/nl/slovenie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Slovenië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Slovenië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Slovenië: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.