loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor ongevallenVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Slovenië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Slovenië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor sneeuw of ijzelVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/ongeval'>ongevallen</a>.

Waarschuwing voor ongevallen.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/slovenie/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/slovenie/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/slovenie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/slovenie/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/sneeuw'>sneeuw</a> of <a href='/nl/slovenie/overzicht/ijzel'>ijzel</a>.

Waarschuwing voor sneeuw of ijzel.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/slovenie/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/slovenie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/slovenie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/slovenie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/slovenie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.