loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Slovenië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Slovenië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Slovenië: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Slovenië: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Slovenië: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Slovenië: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Slovenië: Verkeersbord uit Slovenië: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/slovenie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Slovenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Slovenië: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Slovenië: Verplichte richting van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Slovenië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Slovenië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Slovenië: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.