loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Slovenië: Verboden toegangVerkeersbord uit Slovenië: Bussen verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Auto's verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Slovenië: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Brommers verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Motors verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Verkeersbord uit Slovenië: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Tractors verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Einde van het verbod om de claxon te gebruikenVerkeersbord uit Slovenië: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Slovenië: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Slovenië: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Slovenië: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Slovenië: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Slovenië: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Slovenië: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Slovenië: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Verkeersbord uit Slovenië: Verkeersbord uit Slovenië: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Slovenië: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Slovenië: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Slovenië: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Slovenië: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/slovenie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/slovenie/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/motorfiets'>Motors</a>, <a href='/nl/slovenie/overzicht/auto'>auto's</a> en <a href='/nl/slovenie/overzicht/paardenkar'>paardenkarren</a> verboden.

Motors, auto's en paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> verboden.

Aanhangwagens verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/slovenie/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Minder <a href='/nl/slovenie/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Gebruik van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van het verbod om de <a href='/nl/slovenie/overzicht/claxon'>claxon</a> te gebruiken.

Einde van het verbod om de claxon te gebruiken.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van het <a href='/nl/slovenie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van het <a href='/nl/slovenie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/slovenie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/slovenie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Slovenië: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Slovenië: Voertuigen met <a href='/nl/slovenie/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Voertuigen met <a href='/nl/slovenie/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Voertuigen met <a href='/nl/slovenie/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Voertuigen met een <a href='/nl/slovenie/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden op <b>even</b> datums.

Parkeren verboden op even datums.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden voor <a href='/nl/slovenie/overzicht/fietser'>fietsers</a> en <a href='/nl/slovenie/overzicht/bromfiets'>brommers</a>.

Parkeren verboden voor fietsers en brommers.


Verkeersbord uit Slovenië: <a href='/nl/slovenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Slovenië: Begin van een <a href='/nl/slovenie/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/slovenie/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Slovenië: Einde van de <a href='/nl/slovenie/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/slovenie/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Slovenië: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.