loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Spanje: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Spanje: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Spanje: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Spanje: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Spanje: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Spanje: Begin van een autowegVerkeersbord uit Spanje: Einde van de autowegVerkeersbord uit Spanje: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Spanje: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Spanje: Verkeersbord uit Spanje: Verkeersbord uit Spanje: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Spanje: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Spanje: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Spanje: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Spanje: Verkeersbord uit Spanje: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Spanje: Verkeersbord uit Spanje: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Spanje: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Spanje: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Spanje: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Spanje: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Spanje: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Spanje: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Spanje: AdviessnelheidVerkeersbord uit Spanje: Einde van de adviessnelheidVerkeersbord uit Spanje: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Spanje: Einde van de tunnel
Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <a href='/nl/spanje/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van de <a href='/nl/spanje/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Spanje: Informatie over de volgende <a href='/nl/spanje/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Spanje: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/spanje/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <a href='/nl/spanje/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van de <a href='/nl/spanje/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Spanje: Overzicht van de <a href='/nl/spanje/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van een <a href='/nl/spanje/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Spanje: Overzicht van de <a href='/nl/spanje/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Spanje: Overzicht van de <a href='/nl/spanje/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/spanje/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <a href='/nl/spanje/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van de <a href='/nl/spanje/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Spanje: Weg met <a href='/nl/spanje/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Spanje: Weg met <a href='/nl/spanje/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Spanje: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van de <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <a href='/nl/spanje/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van het <a href='/nl/spanje/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Spanje: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Spanje: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Spanje: Nationale <a href='/nl/spanje/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <a href='/nl/spanje/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van de <a href='/nl/spanje/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Einde van de tunnel.