loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Spanje: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Spanje: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Spanje: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Spanje: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Spanje: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Spanje: Begin van een expreswegVerkeersbord uit Spanje: Einde van de expreswegVerkeersbord uit Spanje: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Spanje: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Spanje: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Spanje: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Spanje: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Spanje: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Spanje: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Spanje: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Spanje: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Spanje: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Spanje: Te volgen route om links af te slaanVerkeersbord uit Spanje: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Spanje: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Spanje: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Spanje: Einde van de woonwijkVerkeersbord uit Spanje: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Spanje: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Spanje: Nationale snelheidslimietenVerkeersbord uit Spanje: Aanbevolen snelheidVerkeersbord uit Spanje: Einde van de aanbevolen snelheidVerkeersbord uit Spanje: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Spanje: Einde van de tunnel

Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Spanje: Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Spanje: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Spanje: Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Spanje: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Informatie over de volgende afrit

Verkeersbord uit Spanje: Informatie over de volgende afrit

Verkeersbord uit Spanje: Informatie over de richtingen van de rotonde

Informatie over de richtingen van de rotonde


Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Spanje: Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Spanje: Einde van de expresweg

Einde van de expresweg


Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit Spanje: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit Spanje: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit Spanje: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit Spanje: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Begin van een nieuwe rijstrook

Verkeersbord uit Spanje: Begin van een nieuwe rijstrook

Verkeersbord uit Spanje: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Einde van de autosnelweg

Verkeersbord uit Spanje: Einde van de autosnelweg

Verkeersbord uit Spanje: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit Spanje: Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit Spanje: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Te volgen route om links af te slaan

Verkeersbord uit Spanje: Te volgen route om links af te slaan

Verkeersbord uit Spanje: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Einde van de voorrangsweg

Verkeersbord uit Spanje: Einde van de voorrangsweg

Verkeersbord uit Spanje: Begin van een woonerf

Begin van een woonerf


Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Spanje: Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Spanje: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Verkeersbord uit Spanje: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Verkeersbord uit Spanje: Nationale snelheidslimieten

Nationale snelheidslimieten


Verkeersbord uit Spanje: Aanbevolen snelheid

Verkeersbord uit Spanje: Einde van de aanbevolen snelheid

Begin van een tunnel

Verkeersbord uit Spanje: Begin van een tunnel

Verkeersbord uit Spanje: Einde van de tunnel

Einde van de tunnel

Community

Help ons met het promoten van de verkeersregels op het internet, samen kunnen we de openbare weg voor iedereen veiliger maken. Plaats een reactie of deel op sociale media!