loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Spanje: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Spanje: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Spanje: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Spanje: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Spanje: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Spanje: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Spanje: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Spanje: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/spanje/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Spanje: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Spanje: Verplichte richting van de <a href='/nl/spanje/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van de <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Spanje: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Spanje: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.