loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor ongevallenVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Spanje: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Spanje: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <a href='/nl/spanje/overzicht/ongeval'>ongevallen</a>.

Waarschuwing voor ongevallen.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/spanje/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <a href='/nl/spanje/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <a href='/nl/spanje/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/spanje/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <a href='/nl/spanje/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <a href='/nl/spanje/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/spanje/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/spanje/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/spanje/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <a href='/nl/spanje/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <a href='/nl/spanje/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/spanje/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor <a href='/nl/spanje/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/spanje/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/spanje/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/spanje/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/spanje/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een <a href='/nl/spanje/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Spanje: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.