loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Voorbeeld: verboden toegang, parkeren, inhalen, ...


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Verboden toegang

Verkeersbord uit Spanje: Verboden toegang

Verkeersbord uit Spanje: Auto's verboden

Auto's verboden


Fietsers verboden

Verkeersbord uit Spanje: Fietsers verboden

Verkeersbord uit Spanje: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Handkarren verboden

Verkeersbord uit Spanje: Handkarren verboden

Verkeersbord uit Spanje: Ruiters verboden

Ruiters verboden


Brommers verboden

Verkeersbord uit Spanje: Brommers verboden

Verkeersbord uit Spanje: Motors verboden

Motors verboden


Motors en auto's verboden

Verkeersbord uit Spanje: Motors en auto's verboden

Verkeersbord uit Spanje: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Tractors verboden

Verkeersbord uit Spanje: Tractors verboden

Verkeersbord uit Spanje: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Inhalen verboden

Verkeersbord uit Spanje: Inhalen verboden

Verkeersbord uit Spanje: Einde van het inhaalverbod

Einde van het inhaalverbod


Inhalen verboden voor vrachtwagens

Verkeersbord uit Spanje: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Verkeersbord uit Spanje: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens


Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Verkeersbord uit Spanje: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Verkeersbord uit Spanje: Einde van de snelheidslimiet

Einde van de snelheidslimiet


Begin van een zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit Spanje: Begin van een zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit Spanje: Einde van de zone met snelheidslimiet

Einde van de zone met snelheidslimiet


Links afslaan verboden

Verkeersbord uit Spanje: Links afslaan verboden

Verkeersbord uit Spanje: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Omkeren verboden (U-bocht)

Verkeersbord uit Spanje: Omkeren verboden (U-bocht)

Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden


Voertuigen met explosieve materialen verboden

Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen met explosieve materialen verboden

Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden


Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden


Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Spanje: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Parkeren en stoppen verboden

Verkeersbord uit Spanje: Parkeren en stoppen verboden

Verkeersbord uit Spanje: Begin van een zone waar parkeren verboden is

Begin van een zone waar parkeren verboden is