loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Spanje: Verboden toegangVerkeersbord uit Spanje: Auto's verbodenVerkeersbord uit Spanje: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Spanje: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Spanje: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Spanje: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Spanje: Ruiters verbodenVerkeersbord uit Spanje: Brommers verbodenVerkeersbord uit Spanje: Motors verbodenVerkeersbord uit Spanje: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Spanje: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Spanje: Tractors verbodenVerkeersbord uit Spanje: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Spanje: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Spanje: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Spanje: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Spanje: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Spanje: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Spanje: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Spanje: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Spanje: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Spanje: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Spanje: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Spanje: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Spanje: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Spanje: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Spanje: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Spanje: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Spanje: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Spanje: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Spanje: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Spanje: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Spanje: Aanhangwagens zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Spanje: Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Spanje: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Spanje: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Spanje: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Spanje: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Spanje: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Spanje: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Spanje: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/spanje/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/ruiter'>Ruiters</a> verboden.

Ruiters verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/spanje/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Minder <a href='/nl/spanje/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Gebruik van de <a href='/nl/spanje/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van het <a href='/nl/spanje/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/spanje/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van het <a href='/nl/spanje/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/spanje/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <a href='/nl/spanje/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van de <a href='/nl/spanje/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <a href='/nl/spanje/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/spanje/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van de <a href='/nl/spanje/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/spanje/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Spanje: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen met <a href='/nl/spanje/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen met <a href='/nl/spanje/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen met <a href='/nl/spanje/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen met een <a href='/nl/spanje/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Aanhangwagens zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Spanje: <a href='/nl/spanje/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Spanje: Begin van een <a href='/nl/spanje/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/spanje/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Spanje: Einde van de <a href='/nl/spanje/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/spanje/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Spanje: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.