loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Turkije: Oversteekplaats voor kinderenVerkeersbord uit Turkije: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Turkije: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Turkije: Plaats waar dat u een noodstop kan makenVerkeersbord uit Turkije: Begin van een autowegVerkeersbord uit Turkije: Einde van de autowegVerkeersbord uit Turkije: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Turkije: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Turkije: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Turkije: Verkeersbord uit Turkije: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Turkije: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Turkije: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Turkije: Verkeersbord uit Turkije: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Turkije: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Turkije: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Turkije: Weg met tweerichtingsverkeer


Verkeersbord uit Turkije: Begin van een <a href='/nl/turkije/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Turkije: Einde van de <a href='/nl/turkije/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Turkije: Overzicht van de <a href='/nl/turkije/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Turkije: Begin van een <a href='/nl/turkije/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Turkije: Einde van de <a href='/nl/turkije/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Turkije: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Turkije: Begin van een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Turkije: Einde van de <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Turkije: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Turkije: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Turkije: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Turkije: Nationale <a href='/nl/turkije/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.


Verkeersbord uit Turkije: Begin van een <a href='/nl/turkije/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.


Verkeersbord uit Turkije: Weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Weg met tweerichtingsverkeer.