loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Turkije: Oversteekplaats voor kinderenVerkeersbord uit Turkije: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Turkije: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Turkije: Plaats waar dat u een noodstop kan makenVerkeersbord uit Turkije: Begin van een autowegVerkeersbord uit Turkije: Einde van de autowegVerkeersbord uit Turkije: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Turkije: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Turkije: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Turkije: Te volgen route om links af te slaanVerkeersbord uit Turkije: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Turkije: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Turkije: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Turkije: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Turkije: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Turkije: Nationale snelheidslimietenVerkeersbord uit Turkije: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Turkije: Weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Turkije: Oversteekplaats voor kinderen

Oversteekplaats voor kinderen


Verkeersbord uit Turkije: Oversteekplaats voor voetgangers

Oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Turkije: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Verkeersbord uit Turkije: Plaats waar dat u een noodstop kan maken

Plaats waar dat u een noodstop kan maken


Verkeersbord uit Turkije: Begin van een autoweg

Begin van een autoweg


Verkeersbord uit Turkije: Einde van de autoweg

Einde van de autoweg


Verkeersbord uit Turkije: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Verkeersbord uit Turkije: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Verkeersbord uit Turkije: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Verkeersbord uit Turkije: Te volgen route om links af te slaan

Te volgen route om links af te slaan


Verkeersbord uit Turkije: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Turkije: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Turkije: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Turkije: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Turkije: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Verkeersbord uit Turkije: Nationale snelheidslimieten

Nationale snelheidslimieten


Verkeersbord uit Turkije: Begin van een tunnel

Begin van een tunnel


Verkeersbord uit Turkije: Weg met tweerichtingsverkeer

Weg met tweerichtingsverkeer

Community

Help ons met het verspreiden van de verkeersregels op het internet, samen kunnen we de openbare weg voor iedereen veiliger maken. Plaats een reactie of deel met uw vrienden op sociale media!Reacties 60


Jun 24, 2019


Twee penissen komen elkaar tegen op een examen. Zegt de ene tegen de andere: “Wat ben je gespannen, je hebt zo’n rode kop.” “Ja”, zegt de andere, “ik heb juist mondeling gehad!”

5

Jul 13, 2019


Hi I active 500 hundred question by 10 euro for 4 days but now I don’t know where I can find 500 when there is just practice exam 50 questions but every time the same how can I find the others one can anybody help with me?

Jul 15, 2019


Makkelijk vragen

Jul 20, 2019


Het help me weel dus makkelijk vragen

Jul 20, 2019


Het help me weel dus makkelijk vragen