loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Turkije: Verboden toegangVerkeersbord uit Turkije: Bussen verbodenVerkeersbord uit Turkije: Auto's verbodenVerkeersbord uit Turkije: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Turkije: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Turkije: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Turkije: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Turkije: Brommers verbodenVerkeersbord uit Turkije: Motors verbodenVerkeersbord uit Turkije: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Turkije: Verkeersbord uit Turkije: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Turkije: Tractors verbodenVerkeersbord uit Turkije: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Turkije: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Turkije: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Turkije: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Turkije: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Turkije: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Turkije: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Turkije: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Turkije: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Turkije: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Turkije: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Turkije: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Turkije: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Turkije: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Turkije: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Turkije: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Turkije: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Turkije: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Turkije: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Turkije: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Turkije: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Turkije: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Turkije: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Turkije: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/turkije/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/turkije/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/motorfiets'>Motors</a>, <a href='/nl/turkije/overzicht/auto'>auto's</a> en <a href='/nl/turkije/overzicht/paardenkar'>paardenkarren</a> verboden.

Motors, auto's en paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/turkije/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Minder <a href='/nl/turkije/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Gebruik van de <a href='/nl/turkije/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Einde van het <a href='/nl/turkije/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/turkije/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Turkije: Einde van het <a href='/nl/turkije/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/turkije/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Turkije: Begin van een <a href='/nl/turkije/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Turkije: Einde van de <a href='/nl/turkije/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Turkije: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Turkije: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Turkije: Voertuigen met <a href='/nl/turkije/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Voertuigen met <a href='/nl/turkije/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Voertuigen met <a href='/nl/turkije/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Voertuigen met een <a href='/nl/turkije/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Turkije: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Turkije: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.