loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Turkije: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staanVerkeersbord uit Turkije: Verkeersbord uit Turkije: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Turkije: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Turkije: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Turkije: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Turkije: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Turkije: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Turkije: Verkeersbord uit Turkije: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/turkije/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Turkije: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Turkije: Verplichte richting van de <a href='/nl/turkije/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Turkije: Begin van een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Turkije: Einde van de <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Turkije: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Turkije: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Turkije: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.