loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Turkije: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staanVerkeersbord uit Turkije: Verkeersbord uit Turkije: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor sneeuw of ijzelVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/turkije/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor <a href='/nl/turkije/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor <a href='/nl/turkije/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/turkije/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor <a href='/nl/turkije/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor <a href='/nl/turkije/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/turkije/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Turkije: <a href='/nl/turkije/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/turkije/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/turkije/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor <a href='/nl/turkije/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/turkije/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor <a href='/nl/turkije/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor <a href='/nl/turkije/overzicht/sneeuw'>sneeuw</a> of <a href='/nl/turkije/overzicht/ijzel'>ijzel</a>.

Waarschuwing voor sneeuw of ijzel.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/turkije/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/turkije/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/turkije/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/turkije/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/turkije/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/turkije/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Turkije: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.