loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!

Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Verenigde Staten: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Verenigde Staten: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Verenigde Staten: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Verenigde Staten: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verplichte rijstrook voor vrachtwagensVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Links afslaan verplicht

Verkeersbord uit Verenigde Staten: Links afslaan verplicht

Verkeersbord uit Verenigde Staten: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Links passeren verplicht

Verkeersbord uit Verenigde Staten: Links passeren verplicht

Verkeersbord uit Verenigde Staten: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Rechtdoor rijden verplicht

Verkeersbord uit Verenigde Staten: Rechtdoor rijden verplicht

Verkeersbord uit Verenigde Staten: Verplichte rijstrook voor vrachtwagens

Verplichte rijstrook voor vrachtwagens


Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verkeersbord uit Verenigde Staten: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Reacties

Hieronder kan je een reactie plaatsen!

Reacties 34


Jan 01, 2019


Hallo, ik ben Tijl
Ik beheer deze website, ongepaste reacties zal ik verwijderen en vragen probeer ik zoveel mogelijk te beantwoorden.
Binnenkort wordt dit een forum waarop bezoekers vragen kunnen stellen, beantwoorden en opzoeken.

  • Post geen privé gegevens.
  • Wees vriendelijk en behulpzaam.
  • Welke informatie ontbreekt of is overbodig?
  • Wat vindt u moeilijk of gemakkelijk?
  • Bent u geslaagd of gebuisd? Post uw score.
  • Geef deze website een rating van 1 tot 5 sterren.
  • Mail naar hostmaster@traffic-rules.com voor andere vragen.

Veel succes!
Tijl x

2

Feb 13, 2019


top

Feb 16, 2019


expressweg staat niet in de wegcode - best aanpassen naar autoweg !

Feb 17, 2019


Top

Feb 20, 2019


Too

1

Feb 20, 2019


Top