loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Verenigde Staten: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Verenigde Staten: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Verenigde Staten: Stop en geef voorrang verderop
Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Verderop moet u <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.