loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Verenigde Staten: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Verenigde Staten: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Verenigde Staten: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verkeersbord uit Verenigde Staten: Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor voertuigen van hulpdienstenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor ruitersVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een obstakel, passeer links of rechtsVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Verderop moet u <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor voertuigen van <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/hulpdiensten'>hulpdiensten</a>.

Waarschuwing voor voertuigen van hulpdiensten.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/ruiter'>ruiters</a>.

Waarschuwing voor ruiters.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een obstakel, <b>passeer</b> links of rechts.

Waarschuwing voor een obstakel, passeer links of rechts.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/speelplaats'>speelplaats</a>.

Waarschuwing voor een speelplaats.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/aardeweg'>onverhard wegdek</a>.

Waarschuwing voor een onverhard wegdek.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een zijweg die wordt <b>samengevoegd</b> met de hoofdweg.

Waarschuwing voor een zijweg die wordt samengevoegd met de hoofdweg.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.