loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Verenigde Staten: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Verenigde Staten: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Verenigde Staten: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Verenigde Staten: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Verenigde Staten: Parkeren verboden
Verkeersbord uit Verenigde Staten: <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Verenigde Staten: <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Begin van een <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Einde van de <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Verenigde Staten: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Verenigde Staten: <a href='/nl/verenigde-staten/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.