loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Links afslaan verplicht

Verkeersbord uit Zwitserland: Links afslaan verplicht

Verkeersbord uit Zwitserland: Links of rechts afslaan verplicht

Links of rechts afslaan verplicht


Rechts afslaan verplicht

Verkeersbord uit Zwitserland: Rechts afslaan verplicht

Verkeersbord uit Zwitserland: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Zwitserland: Rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Zwitserland: Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht


Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Verkeersbord uit Zwitserland: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Verkeersbord uit Zwitserland: Verplicht naar links

Verplicht naar links


Verplicht naar rechts

Verkeersbord uit Zwitserland: Verplicht naar rechts

Verkeersbord uit Zwitserland: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verplicht pad voor fietsers

Verkeersbord uit Zwitserland: Verplicht pad voor fietsers

Verkeersbord uit Zwitserland: Verplicht pad voor voetgangers

Verplicht pad voor voetgangers


Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verkeersbord uit Zwitserland: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de minimumsnelheid

Einde van de minimumsnelheid