loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Zwitserland: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Zwitserland: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Zwitserland: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passerenVerkeersbord uit Zwitserland: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Zwitserland: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Zwitserland: Begin van een autowegVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van de autowegVerkeersbord uit Zwitserland: Maximumsnelheid van een rijstrookVerkeersbord uit Zwitserland: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Zwitserland: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Zwitserland: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Zwitserland: Parkeren enkel toegestaan als u betaaltVerkeersbord uit Zwitserland: Parkeren enkel toegestaan voor een beperkte tijdVerkeersbord uit Zwitserland: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Zwitserland: Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Zwitserland: Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Zwitserland: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Zwitserland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Zwitserland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Zwitserland: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Zwitserland: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Zwitserland: Een tunnel met aangegeven lengte

Verkeersbord uit Zwitserland: <b>Omleiding</b> voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Verkeersbord uit Zwitserland: Informatie over de volgende <a href='/nl/zwitserland/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Zwitserland: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/zwitserland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de <a href='/nl/zwitserland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/maximumsnelheid'>Maximumsnelheid</a> van een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de <a href='/nl/zwitserland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Zwitserland: Weg met <a href='/nl/zwitserland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan als u <a href='/nl/zwitserland/overzicht/parkeerautomaat'>betaalt</a>.

Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/parkeerschijf'>beperkte tijd</a>.

Parkeren enkel toegestaan voor een beperkte tijd.


Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een <b>parkeerzone</b>.

Begin van een parkeerzone.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Zwitserland: Plaats waar dat u andere voertuigen kan laten <b>passeren</b>.

Plaats waar dat u andere voertuigen kan laten passeren.


Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Zwitserland: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van het <a href='/nl/zwitserland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Zwitserland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Zwitserland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Zwitserland: Nationale <a href='/nl/zwitserland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.


Verkeersbord uit Zwitserland: Een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/tunnel'>tunnel</a> met aangegeven lengte.

Een tunnel met aangegeven lengte.