loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort verkeerssituatie.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Zwitserland: Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Zwitserland: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de expresweg

Einde van de expresweg


Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit Zwitserland: Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit Zwitserland: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Begin van een parkeerzone

Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een parkeerzone

Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de parkeerzone

Einde van de parkeerzone


Begin van een zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de zone voor voetgangers

Einde van de zone voor voetgangers


Begin van een woonerf

Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een woonerf

Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de woonwijk

Einde van de woonwijk


Begin van een tunnel

Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een tunnel