loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Voorbeeld: verboden toegang, parkeren, inhalen, ...


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Verboden toegang

Verkeersbord uit Zwitserland: Verboden toegang

Verkeersbord uit Zwitserland: Bussen verboden

Bussen verboden


Auto's verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Auto's verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verkeersbord uit Zwitserland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verkeersbord uit Zwitserland: Brommers verboden

Brommers verboden


Motors verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Motors verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Aanhangwagens verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Aanhangwagens verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Inhalen verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Inhalen verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van het inhaalverbod

Einde van het inhaalverbod


Inhalen verboden voor vrachtwagens

Verkeersbord uit Zwitserland: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens


Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Verkeersbord uit Zwitserland: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de snelheidslimiet

Einde van de snelheidslimiet


Begin van een zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de zone met snelheidslimiet

Einde van de zone met snelheidslimiet


Links afslaan verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Links afslaan verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Omkeren verboden (U-bocht)

Verkeersbord uit Zwitserland: Omkeren verboden (U-bocht)

Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden


Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Voertuigen langer dan aangegeven verboden


Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Parkeren verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Parkeren verboden

Verkeersbord uit Zwitserland: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden


Begin van een zone waar parkeren verboden is

Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een zone waar parkeren verboden is