loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Zwitserland: Verboden toegangVerkeersbord uit Zwitserland: Bussen verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Auto's verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Zwitserland: Brommers verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Motors verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Skaters verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Skiërs verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Zwitserland: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Zwitserland: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Zwitserland: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Zwitserland: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Zwitserland: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Zwitserland: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Zwitserland: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Zwitserland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Zwitserland: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/zwitserland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/skateboard'>Skaters</a> verboden.

Skaters verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/skien'>Skiërs</a> verboden.

Skiërs verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> verboden.

Aanhangwagens verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Minder <a href='/nl/zwitserland/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van het <a href='/nl/zwitserland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van het <a href='/nl/zwitserland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de <a href='/nl/zwitserland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/zwitserland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de <a href='/nl/zwitserland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/zwitserland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Zwitserland: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen met <a href='/nl/zwitserland/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen met <a href='/nl/zwitserland/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen met een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Zwitserland: Begin van een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/zwitserland/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Zwitserland: Einde van de <a href='/nl/zwitserland/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/zwitserland/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Zwitserland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.