loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor wilde paarden op de wegVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Zwitserland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Zwitserland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/zwitserland/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/wildaanrijding'>wilde paarden</a> op de weg.

Waarschuwing voor wilde paarden op de weg.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/zwitserland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Zwitserland: <a href='/nl/zwitserland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/zwitserland/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor <a href='/nl/zwitserland/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/zwitserland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/zwitserland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/zwitserland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/zwitserland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zwitserland/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Zwitserland: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.