loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Links of rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Chili: Links of rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Chili: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verplicht naar rechts

Verkeersbord uit Chili: Verplicht naar rechts

Verkeersbord uit Chili: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)