loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

Verkeersborden die invloed hebben op de voorrangsregels noemen we voorrangsborden, ze zijn de meest voorkomende en belangrijkste verkeersborden. Bij een kruispunt, rotonde of wegversmalling geven ze aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet verlenen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Verkeersbord uit Chili: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verderop moet je voorrang geven

Verkeersbord uit Chili: Verderop moet je voorrang geven

Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Verkeersbord uit Chili: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Verkeersbord uit Chili: Stop en geef voorrang verderop

Stop en geef voorrang verderop