loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Chili: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Chili: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Chili: Verkeersbord uit Chili: Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Chili: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Chili: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Chili: Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Chili: Verkeersbord uit Chili: Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Chili: Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Chili: Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een beperkt gewichtVerkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een beperkt breedte
Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/chili/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <a href='/nl/chili/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <a href='/nl/chili/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <a href='/nl/chili/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <a href='/nl/chili/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/chili/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Chili: <a href='/nl/chili/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Chili: Verderop moet u <a href='/nl/chili/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/chili/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/chili/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van rechts.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Chili: <a href='/nl/chili/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/chili/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Chili: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/chili/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <a href='/nl/chili/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <a href='/nl/chili/overzicht/paardenkar'>paardenkarren</a>.

Waarschuwing voor paardenkarren.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <a href='/nl/chili/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/chili/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/speelplaats'>speelplaats</a>.

Waarschuwing voor een speelplaats.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <a href='/nl/chili/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor <a href='/nl/chili/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/chili/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/chili/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/chili/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/chili/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <a href='/nl/chili/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>beperkt gewicht</b>.

Waarschuwing voor een beperkt gewicht.


Verkeersbord uit Chili: Waarschuwing voor een <b>beperkt breedte</b>.

Waarschuwing voor een beperkt breedte.