loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Chili: Auto's verbodenVerkeersbord uit Chili: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Chili: Motors verbodenVerkeersbord uit Chili: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Chili: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Chili: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Chili: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Chili: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Chili: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Chili: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Chili: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Chili: Rechtdoor rijden verbodenVerkeersbord uit Chili: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Chili: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Chili: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Chili: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Chili: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Chili: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Chili: Parkeren en stoppen verboden
Verkeersbord uit Chili: <a href='/nl/chili/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Chili: <a href='/nl/chili/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Chili: <a href='/nl/chili/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Chili: <a href='/nl/chili/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Chili: <a href='/nl/chili/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Chili: <a href='/nl/chili/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Chili: Einde van het <a href='/nl/chili/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Chili: Begin van een <a href='/nl/chili/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Chili: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Chili: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Chili: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Chili: <b>Rechtdoor</b> rijden verboden.

Rechtdoor rijden verboden.


Verkeersbord uit Chili: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Chili: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Chili: Voertuigen met een <a href='/nl/chili/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Chili: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Chili: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Chili: <a href='/nl/chili/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Chili: <a href='/nl/chili/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.