loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort verkeerssituatie.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Chili: Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Chili: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit Chili: Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit Chili: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan