loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Links of rechts afslaan verplicht

Verkeersbord uit Finland: Links of rechts afslaan verplicht

Verkeersbord uit Finland: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Links of rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Finland: Links of rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Finland: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Verkeersbord uit Finland: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Verkeersbord uit Finland: Verplicht naar rechts

Verplicht naar rechts


Rechtdoor rijden verplicht

Verkeersbord uit Finland: Rechtdoor rijden verplicht

Verkeersbord uit Finland: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verplicht pad voor voetgangers

Verkeersbord uit Finland: Verplicht pad voor voetgangers