loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Finland: Verboden toegangVerkeersbord uit Finland: Bussen verbodenVerkeersbord uit Finland: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Finland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Finland: Ruiters verbodenVerkeersbord uit Finland: Brommers verbodenVerkeersbord uit Finland: Motors verbodenVerkeersbord uit Finland: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Finland: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Finland: Voetgangers en fietsers verbodenVerkeersbord uit Finland: Tractors verbodenVerkeersbord uit Finland: Aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Finland: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Finland: Sneeuwscooters verbodenVerkeersbord uit Finland: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Finland: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Finland: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Finland: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Finland: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Finland: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Finland: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Finland: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Finland: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Finland: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Finland: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Finland: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Finland: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Finland: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Finland: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Finland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Finland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Finland: Verkeersbord uit Finland: Verkeersbord uit Finland: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Finland: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Finland: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Finland: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Finland: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Finland: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Finland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Finland: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Finland: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/finland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/ruiter'>Ruiters</a> verboden.

Ruiters verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/finland/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> en <a href='/nl/finland/overzicht/fietser'>fietsers</a> verboden.

Voetgangers en fietsers verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> verboden.

Aanhangwagens verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/sneeuwscooter'>Sneeuwscooters</a> verboden.

Sneeuwscooters verboden.


Verkeersbord uit Finland: Minder <a href='/nl/finland/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Finland: Einde van het <a href='/nl/finland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/finland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Finland: Einde van het <a href='/nl/finland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/finland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Finland: Einde van de <a href='/nl/finland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/finland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Finland: Einde van de <a href='/nl/finland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/finland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Finland: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Finland: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Finland: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Finland: Voertuigen met <a href='/nl/finland/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Finland: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Finland: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Finland: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Finland: Voertuigen met een <a href='/nl/finland/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Finland:


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/finland/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Finland: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Finland: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/finland/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Finland: Einde van de <a href='/nl/finland/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/finland/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Finland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.