loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Finland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Finland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Finland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Finland: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Finland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Finland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Finland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Finland: Verkeersbord uit Finland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/finland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/finland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Finland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Finland: Verplichte richting van de <a href='/nl/finland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Finland: Einde van de <a href='/nl/finland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Finland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Finland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Finland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.