loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!

Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Finland: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Finland: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Finland: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Finland: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Finland: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passerenVerkeersbord uit Finland: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Finland: Begin van een expreswegVerkeersbord uit Finland: Einde van de expreswegVerkeersbord uit Finland: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Finland: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Finland: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Finland: Maximum snelheid van een rijstrookVerkeersbord uit Finland: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Finland: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Finland: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Finland: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Finland: Begin van een zone voor voetgangersVerkeersbord uit Finland: Einde van de zone voor voetgangersVerkeersbord uit Finland: Te volgen route om links af te slaanVerkeersbord uit Finland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Finland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Finland: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Finland: Einde van de woonwijkVerkeersbord uit Finland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Finland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Finland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Finland: Nationale snelheidslimietenVerkeersbord uit Finland: Aanbevolen snelheidVerkeersbord uit Finland: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Finland: Einde van de tunnelVerkeersbord uit Finland: Weg met tweerichtingsverkeer

Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Finland: Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Finland: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Finland: Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Finland: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren

Verkeersbord uit Finland: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren

Verkeersbord uit Finland: Informatie over de richtingen van het kruispunt

Informatie over de richtingen van het kruispunt


Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Finland: Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Finland: Einde van de expresweg

Einde van de expresweg


Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit Finland: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit Finland: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit Finland: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit Finland: Maximum snelheid van een rijstrook

Maximum snelheid van een rijstrook


Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Finland: Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Finland: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit Finland: Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit Finland: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Begin van een zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Finland: Begin van een zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Finland: Einde van de zone voor voetgangers

Einde van de zone voor voetgangers


Te volgen route om links af te slaan

Verkeersbord uit Finland: Te volgen route om links af te slaan

Verkeersbord uit Finland: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Einde van de voorrangsweg

Verkeersbord uit Finland: Einde van de voorrangsweg

Verkeersbord uit Finland: Begin van een woonerf

Begin van een woonerf


Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Finland: Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Finland: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Curve van de hoofdweg

Verkeersbord uit Finland: Curve van de hoofdweg

Verkeersbord uit Finland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Nationale snelheidslimieten

Verkeersbord uit Finland: Nationale snelheidslimieten

Verkeersbord uit Finland: Aanbevolen snelheid

Begin van een tunnel

Verkeersbord uit Finland: Begin van een tunnel

Verkeersbord uit Finland: Einde van de tunnel

Einde van de tunnel


Weg met tweerichtingsverkeer

Verkeersbord uit Finland: Weg met tweerichtingsverkeer

Reacties

Hieronder kan je een reactie plaatsen!

Reacties 32


Jan 01, 2019


Hallo, ik ben Tijl
Ik beheer deze website, ongepaste reacties zal ik verwijderen en vragen probeer ik zoveel mogelijk te beantwoorden.
Binnenkort wordt dit een forum waarop bezoekers vragen kunnen stellen, beantwoorden en opzoeken.

  • Post geen privé gegevens.
  • Wees vriendelijk en behulpzaam.
  • Welke informatie ontbreekt of is overbodig?
  • Wat vindt u moeilijk of gemakkelijk?
  • Bent u geslaagd of gebuisd? Post uw score.
  • Geef deze website een rating van 1 tot 5 sterren.
  • Mail naar hostmaster@traffic-rules.com voor andere vragen.

Veel succes!
Tijl x

2

Feb 12, 2019


Klein probleem, af en toe geeft de app aan dat je fout antwoord en geeft dan exact het antwoord dat je aanduidde

Feb 12, 2019


Gewoon top

Feb 13, 2019


top

Feb 16, 2019


expressweg staat niet in de wegcode - best aanpassen naar autoweg !

Feb 17, 2019


Top