loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Finland: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Finland: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Finland: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Finland: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Finland: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passerenVerkeersbord uit Finland: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Finland: Begin van een autowegVerkeersbord uit Finland: Einde van de autowegVerkeersbord uit Finland: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Finland: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Finland: Verkeersbord uit Finland: Maximumsnelheid van een rijstrookVerkeersbord uit Finland: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Finland: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Finland: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Finland: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Finland: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Finland: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Finland: Verkeersbord uit Finland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Finland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Finland: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Finland: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Finland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Finland: Verkeersbord uit Finland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Finland: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Finland: AdviessnelheidVerkeersbord uit Finland: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Finland: Einde van de tunnelVerkeersbord uit Finland: Weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Finland: Einde van de <a href='/nl/finland/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Finland: <b>Omleiding</b> voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Verkeersbord uit Finland: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/finland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Finland: Einde van de <a href='/nl/finland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Finland: Overzicht van de <a href='/nl/finland/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Finland: Einde van een <a href='/nl/finland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Finland: Overzicht van de <a href='/nl/finland/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/maximumsnelheid'>Maximumsnelheid</a> van een <a href='/nl/finland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Finland: Einde van de <a href='/nl/finland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Finland: Weg met <a href='/nl/finland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Finland: Einde van de <a href='/nl/finland/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Finland: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Finland: Einde van de <a href='/nl/finland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Finland: Einde van het <a href='/nl/finland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Finland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Finland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Finland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Verkeersbord uit Finland: Begin van een <a href='/nl/finland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.


Verkeersbord uit Finland: Einde van de <a href='/nl/finland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Einde van de tunnel.


Verkeersbord uit Finland: Weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Weg met tweerichtingsverkeer.