loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor elanden op de wegVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor rendieren op de wegVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Finland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Finland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor skiërsVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/finland/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <a href='/nl/finland/overzicht/wildaanrijding'>elanden</a> op de weg.

Waarschuwing voor elanden op de weg.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <a href='/nl/finland/overzicht/wildaanrijding'>rendieren</a> op de weg.

Waarschuwing voor rendieren op de weg.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/finland/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <a href='/nl/finland/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <a href='/nl/finland/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/finland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Finland: <a href='/nl/finland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/finland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/finland/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <a href='/nl/finland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/finland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <a href='/nl/finland/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <a href='/nl/finland/overzicht/skien'>skiërs</a>.

Waarschuwing voor skiërs.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/finland/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor <a href='/nl/finland/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/finland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/finland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/finland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/finland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/finland/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Finland: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.