loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor vee op de weg

Waarschuwing voor vee op de weg


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor overstekende herten

Waarschuwing voor overstekende herten


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor schapen op de weg

Waarschuwing voor schapen op de weg


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beweegbare brug

Waarschuwing voor een beweegbare brug


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een verkeersdrempel

Waarschuwing voor een verkeersdrempel


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een slecht wegdek

Waarschuwing voor een slecht wegdek


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor kinderen

Waarschuwing voor kinderen


Verkeersbord uit Ierland: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Ierland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor hevige zijwind

Waarschuwing voor hevige zijwind


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een bocht naar links

Waarschuwing voor een bocht naar links


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een scherpe bocht naar links

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar links


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een bocht naar rechts

Waarschuwing voor een bocht naar rechts


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor bochten

Waarschuwing voor bochten


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor fietsers

Waarschuwing voor fietsers


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een duik in de weg

Waarschuwing voor een duik in de weg


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor vallende stenen

Waarschuwing voor vallende stenen


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beperkte hoogte

Waarschuwing voor een beperkte hoogte


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beperkte hoogte

Waarschuwing voor een beperkte hoogte


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor ruiters

Waarschuwing voor ruiters


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor voetgangers

Waarschuwing voor voetgangers


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kade of oever

Waarschuwing voor een kade of oever


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een opgesplitste weg

Waarschuwing voor een opgesplitste weg


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor twee wegen die samenvoegen

Waarschuwing voor twee wegen die samenvoegen


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een wegversmalling

Waarschuwing voor een wegversmalling


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs links

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor wegenwerken

Waarschuwing voor wegenwerken


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een glad wegdek

Waarschuwing voor een glad wegdek


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een steile helling

Waarschuwing voor een steile helling


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een steile afdaling

Waarschuwing voor een steile afdaling


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor tractors

Waarschuwing voor tractors


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een verkeerslicht

Waarschuwing voor een verkeerslicht


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een tram

Waarschuwing voor een tram


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een tunnel

Waarschuwing voor een tunnel


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beperkt gewicht

Waarschuwing voor een beperkt gewicht


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beperkt asgewicht

Waarschuwing voor een beperkt asgewicht


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beperkt breedte

Waarschuwing voor een beperkt breedte

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Ierland: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Ierland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Ierland: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Ierland: Links afslaan verplicht

Links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Ierland: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Ierland: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Verkeersbord uit Ierland: Links of rechts passeren verplicht

Links of rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Ierland: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Ierland: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Ierland: Verplicht naar links

Verplicht naar links


Verkeersbord uit Ierland: Verplicht naar rechts

Verplicht naar rechts


Verkeersbord uit Ierland: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verkeersbord uit Ierland: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verkeersbord uit Ierland: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Ierland: Verboden toegang

Verboden toegang


Verkeersbord uit Ierland: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Verkeersbord uit Ierland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Verkeersbord uit Ierland: Paardenkarren verboden

Paardenkarren verboden


Verkeersbord uit Ierland: Ruiters verboden

Ruiters verboden


Verkeersbord uit Ierland: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Verkeersbord uit Ierland: Inhalen verboden

Inhalen verboden


Verkeersbord uit Ierland: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Verkeersbord uit Ierland: Links afslaan verboden

Links afslaan verboden


Verkeersbord uit Ierland: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Verkeersbord uit Ierland: Omkeren verboden (U-bocht)

Omkeren verboden (U-bocht)


Verkeersbord uit Ierland: Rechtdoor rijden verboden

Rechtdoor rijden verboden


Verkeersbord uit Ierland: Voertuigen met explosieve materialen verboden

Voertuigen met explosieve materialen verboden


Verkeersbord uit Ierland: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Ierland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Ierland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Ierland: Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden

Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Ierland: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Ierland: Verboden toegang (controlepost)

Verboden toegang (controlepost)


Verkeersbord uit Ierland: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Verkeersbord uit Ierland: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Ierland: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Verkeersbord uit Ierland: Informatie over de bestemming van de oprit

Informatie over de bestemming van de oprit


Verkeersbord uit Ierland: Informatie over de richtingen van de rotonde

Informatie over de richtingen van de rotonde


Verkeersbord uit Ierland: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Verkeersbord uit Ierland: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Verkeersbord uit Ierland: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan