loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort verkeerssituatie.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Een doodlopende weg

Verkeersbord uit Ierland: Een doodlopende weg

Verkeersbord uit Ierland: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Einde van de autosnelweg

Verkeersbord uit Ierland: Einde van de autosnelweg

Verkeersbord uit Ierland: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan