loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

Verkeersborden die invloed hebben op de voorrangsregels noemen we voorrangsborden, ze zijn de meest voorkomende en belangrijkste verkeersborden. Bij een kruispunt, rotonde of wegversmalling geven ze aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet verlenen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Geef voorrang aan alle bestuurders

Verkeersbord uit Ierland: Geef voorrang aan alle bestuurders

Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Verkeersbord uit Ierland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Verkeersbord uit Ierland: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde