loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Links afslaan verplicht

Verkeersbord uit Ierland: Links afslaan verplicht

Verkeersbord uit Ierland: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Links passeren verplicht

Verkeersbord uit Ierland: Links passeren verplicht

Verkeersbord uit Ierland: Links of rechts passeren verplicht

Links of rechts passeren verplicht


Rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Ierland: Rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Ierland: Verplicht naar links

Verplicht naar links


Verplicht naar rechts

Verkeersbord uit Ierland: Verplicht naar rechts

Verkeersbord uit Ierland: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verplicht pad voor fietsers

Verkeersbord uit Ierland: Verplicht pad voor fietsers