loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Ierland: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Ierland: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Ierland: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Ierland: Links of rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Ierland: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Ierland: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Ierland: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Ierland: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Ierland: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Ierland: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Ierland: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers
Verkeersbord uit Ierland: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Ierland: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Ierland: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Ierland: <b>Links of rechts passeren</b> verplicht.

Links of rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Ierland: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Ierland: Verplichte richting van de <a href='/nl/ierland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Ierland: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Ierland: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Ierland: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Ierland: Verplicht <a href='/nl/ierland/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Ierland: Verplicht <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/ierland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/ierland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.