loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor schapen op de wegVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Ierland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Ierland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Ierland: Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Ierland: Verkeersbord uit Ierland: Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor ruitersVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Ierland: Verkeersbord uit Ierland: Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beperkt gewichtVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beperkt asgewichtVerkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beperkt breedte
Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/ierland/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ierland/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ierland/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ierland/overzicht/wildaanrijding'>schapen</a> op de weg.

Waarschuwing voor schapen op de weg.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/ierland/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ierland/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ierland/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Ierland: <a href='/nl/ierland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Ierland: <a href='/nl/ierland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/ierland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/ierland/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar links.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ierland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ierland/overzicht/ruiter'>ruiters</a>.

Waarschuwing voor ruiters.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ierland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/ierland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor een opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor twee wegen die <b>samenvoegen</b>.

Waarschuwing voor twee wegen die samenvoegen.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ierland/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ierland/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/ierland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/ierland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ierland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>beperkt gewicht</b>.

Waarschuwing voor een beperkt gewicht.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>beperkt</b> <a href='/nl/ierland/overzicht/asdruk'>asgewicht</a>.

Waarschuwing voor een beperkt asgewicht.


Verkeersbord uit Ierland: Waarschuwing voor een <b>beperkt breedte</b>.

Waarschuwing voor een beperkt breedte.