loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Italië: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Italië: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Italië: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Italië: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Italië: Begin van een autowegVerkeersbord uit Italië: Einde van de autowegVerkeersbord uit Italië: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Italië: Minimumsnelheid van de rijstrokenVerkeersbord uit Italië: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Italië: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Italië: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Italië: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Italië: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Italië: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Italië: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Italië: Verkeersbord uit Italië: Verkeersbord uit Italië: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Italië: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Italië: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Italië: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Italië: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Italië: Verkeersbord uit Italië: Verkeersbord uit Italië: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Italië: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Italië: AdviessnelheidVerkeersbord uit Italië: Einde van de adviessnelheidVerkeersbord uit Italië: Begin van een tunnel

Verkeersbord uit Italië: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/italie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Italië: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/italie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Italië: Begin van een <a href='/nl/italie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Italië: Einde van de <a href='/nl/italie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Italië: Einde van een <a href='/nl/italie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Italië: <b>Minimumsnelheid</b> van de <a href='/nl/italie/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a>.

Minimumsnelheid van de rijstroken.


Verkeersbord uit Italië: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/italie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Italië: Begin van een <a href='/nl/italie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Italië: Einde van de <a href='/nl/italie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Italië: Weg met <a href='/nl/italie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Italië: Begin van een <a href='/nl/italie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Italië: Einde van de <a href='/nl/italie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Italië: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Italië: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Italië: Begin van een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Italië: Einde van de <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Italië: Begin van een <a href='/nl/italie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Italië: Einde van het <a href='/nl/italie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Italië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Italië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Italië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Italië: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Italië: Nationale <a href='/nl/italie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.Verkeersbord uit Italië: Begin van een <a href='/nl/italie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.