loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Oversteekplaats voor voetgangers.Een doodlopende weg.Informatie over de richtingen van het kruispunt.Informatie over de richtingen van de rotonde.Begin van een autoweg.Einde van de autoweg.Einde van een rijstrook.Minimumsnelheid van een rijstrook.Begin van een nieuwe rijstrook.Begin van een autosnelweg.Einde van de autosnelweg.Weg met eenrichtingsverkeer.Parkeren is toegestaan.Begin van een voetgangerszone.Einde van de voetgangerszone.Te volgen route om links af te slaan.Te volgen route om links af te slaan.Begin van een voorrangsweg.Einde van de voorrangsweg.Begin van een woonerf.Einde van het woonerf.Curve van de hoofdweg.Curve van de hoofdweg.Curve van de hoofdweg.Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Nationale maximumsnelheden.Adviessnelheid.Einde van de adviessnelheid.Begin van een tunnel.
Informatie over de richtingen van het kruispunt.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Informatie over de richtingen van het kruispunt.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Begin van een autoweg.

Begin van een autoweg.


Begin van een autoweg.

Begin van een autoweg.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Begin van een nieuwe rijstrook.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Begin van een nieuwe rijstrook.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Einde van de autosnelweg.

Einde van de autosnelweg.


Einde van de autosnelweg.

Einde van de autosnelweg.


Parkeren is toegestaan.

Parkeren is toegestaan.


Parkeren is toegestaan.

Parkeren is toegestaan.


Einde van de voetgangerszone.

Einde van de voetgangerszone.


Einde van de voetgangerszone.

Einde van de voetgangerszone.


Te volgen route om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Te volgen route om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Einde van de voorrangsweg.

Einde van de voorrangsweg.


Einde van de voorrangsweg.

Einde van de voorrangsweg.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Curve van de hoofdweg.

Curve van de hoofdweg.


Curve van de hoofdweg.

Curve van de hoofdweg.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Begin van een tunnel.

Begin van een tunnel.