loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Italië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Italië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/italie/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor <a href='/nl/italie/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor <a href='/nl/italie/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/italie/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor <a href='/nl/italie/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor <a href='/nl/italie/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/italie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/italie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/italie/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/italie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/italie/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/italie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/italie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/italie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/italie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.