loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Nederland: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Nederland: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Nederland: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Nederland: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Nederland: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Nederland: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Nederland: Begin van een autowegVerkeersbord uit Nederland: Einde van de autowegVerkeersbord uit Nederland: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Nederland: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Nederland: Verkeersbord uit Nederland: Maximumbreedte van een rijstrookVerkeersbord uit Nederland: Verkeersbord uit Nederland: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Nederland: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Nederland: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Nederland: Verkeersbord uit Nederland: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Nederland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Nederland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Nederland: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Nederland: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Nederland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Nederland: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Nederland: AdviessnelheidVerkeersbord uit Nederland: Einde van de adviessnelheidVerkeersbord uit Nederland: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Nederland: Weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Nederland: Begin van een <a href='/nl/nederland/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van de <a href='/nl/nederland/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Nederland: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/nederland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Nederland: Informatie over de volgende <a href='/nl/nederland/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Nederland: Begin van een <a href='/nl/nederland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van de <a href='/nl/nederland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Nederland: Overzicht van de <a href='/nl/nederland/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van een <a href='/nl/nederland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Nederland: Overzicht van de <a href='/nl/nederland/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Nederland: <b>Maximumbreedte</b> van een <a href='/nl/nederland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Maximumbreedte van een rijstrook.


Verkeersbord uit Nederland: <b>Breedte</b> van de <a href='/nl/nederland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Breedte van de rijstrook.


Verkeersbord uit Nederland: Begin van een <a href='/nl/nederland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van de <a href='/nl/nederland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Nederland: Weg met <a href='/nl/nederland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Nederland: Weg met <a href='/nl/nederland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Nederland: Begin van een <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van de <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Nederland: Begin van een <a href='/nl/nederland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van het <a href='/nl/nederland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Nederland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Nederland: Nationale <a href='/nl/nederland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.Verkeersbord uit Nederland: Begin van een <a href='/nl/nederland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.


Verkeersbord uit Nederland: Weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Weg met tweerichtingsverkeer.