loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Nederland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Nederland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Nederland: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Nederland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Nederland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Nederland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/nederland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Nederland: Verplichte richting van de <a href='/nl/nederland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Nederland: Begin van een <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van de <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Nederland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.