loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Nederland: Verboden toegangVerkeersbord uit Nederland: Bussen verbodenVerkeersbord uit Nederland: Auto's verbodenVerkeersbord uit Nederland: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Nederland: Fietsers en brommers verbodenVerkeersbord uit Nederland: Fietsers, brommers en tractors verbodenVerkeersbord uit Nederland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Nederland: Brommers verbodenVerkeersbord uit Nederland: Motors verbodenVerkeersbord uit Nederland: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Nederland: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Nederland: Tractors verbodenVerkeersbord uit Nederland: Aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Nederland: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Nederland: Vrachtwagens en bussen verbodenVerkeersbord uit Nederland: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Nederland: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Nederland: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Nederland: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Nederland: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Nederland: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Nederland: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Nederland: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Nederland: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Nederland: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Nederland: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Nederland: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Nederland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Nederland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Nederland: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Nederland: Begin van een lage-emissiezoneVerkeersbord uit Nederland: Einde van de lage emissiezoneVerkeersbord uit Nederland: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Nederland: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Nederland: Parkeren en stoppen verboden
Verkeersbord uit Nederland: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/fietser'>Fietsers</a> en <a href='/nl/nederland/overzicht/bromfiets'>brommers</a> verboden.

Fietsers en brommers verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/fietser'>Fietsers</a>, <a href='/nl/nederland/overzicht/bromfiets'>brommers</a> en <a href='/nl/nederland/overzicht/tractor'>tractors</a> verboden.

Fietsers, brommers en tractors verboden.


Verkeersbord uit Nederland: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/nederland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/nederland/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> verboden.

Aanhangwagens verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> en <a href='/nl/nederland/overzicht/bus'>bussen</a> verboden.

Vrachtwagens en bussen verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van het <a href='/nl/nederland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/nederland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van het <a href='/nl/nederland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/nederland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Nederland: Begin van een <a href='/nl/nederland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van de <a href='/nl/nederland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Nederland: Begin van een <a href='/nl/nederland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/nederland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van de <a href='/nl/nederland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/nederland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Nederland: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Nederland: Voertuigen met <a href='/nl/nederland/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Nederland: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Nederland: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Nederland: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Nederland: Voertuigen met een <a href='/nl/nederland/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Nederland: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Nederland: Begin van een <a href='/nl/nederland/overzicht/lage-emissiezone'>lage-emissiezone</a>.

Begin van een lage-emissiezone.


Verkeersbord uit Nederland: Einde van de <a href='/nl/nederland/overzicht/lage-emissiezone'>lage emissiezone</a>.

Einde van de lage emissiezone.


Verkeersbord uit Nederland: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.