loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor ongevallenVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Nederland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Nederland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Nederland: Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor sneeuw of ijzelVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nederland/overzicht/ongeval'>ongevallen</a>.

Waarschuwing voor ongevallen.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/nederland/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nederland/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nederland/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/nederland/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nederland/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nederland/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/nederland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Nederland: <a href='/nl/nederland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/nederland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/nederland/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nederland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor slecht zicht door <a href='/nl/nederland/overzicht/regen'>regen</a>, <a href='/nl/nederland/overzicht/mist'>mist</a> of <a href='/nl/nederland/overzicht/sneeuw'>sneeuw</a>.

Waarschuwing voor slecht zicht door regen, mist of sneeuw.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nederland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/nederland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nederland/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nederland/overzicht/sneeuw'>sneeuw</a> of <a href='/nl/nederland/overzicht/ijzel'>ijzel</a>.

Waarschuwing voor sneeuw of ijzel.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nederland/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/nederland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/nederland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/nederland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/nederland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nederland/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Nederland: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.