loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Oostenrijk: Links of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Oostenrijk: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Oostenrijk: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Oostenrijk: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Oostenrijk: Rechtdoor rijden of links afslaan verplichtVerkeersbord uit Oostenrijk: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Oostenrijk: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht omkeren (U-bocht)Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het pad voor fietsersVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht pad voor ruitersVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht pad voor voetgangersVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het pad voor voetgangersVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht sneeuwkettingen plaatsenVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht sneeuwkettingen verwijderenVerkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een minimumsnelheidVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de minimumsnelheid
Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Links of rechts afslaan</b> verplicht.

Links of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplichte richting van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Rechtdoor rijden of links afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Rechtdoor rijden of rechts afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht <b>omkeren</b> (U-bocht).

Verplicht omkeren (U-bocht).


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplichte <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Einde van het pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/ruiterspad'>pad voor ruiters</a>.

Verplicht pad voor ruiters.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Einde van het pad voor voetgangers.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Einde van het gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/sneeuwkettingen'>sneeuwkettingen</a> plaatsen.

Verplicht sneeuwkettingen plaatsen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplicht <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/sneeuwkettingen'>sneeuwkettingen</a> verwijderen.

Verplicht sneeuwkettingen verwijderen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een <b>minimumsnelheid</b>.

Begin van een minimumsnelheid.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <b>minimumsnelheid</b>.

Einde van de minimumsnelheid.