loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Oostenrijk: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Oostenrijk: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor fietsersVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor fietsers.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.