loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Oostenrijk: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Oostenrijk: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Oostenrijk: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Oostenrijk: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Oostenrijk: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Oostenrijk: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Waarschuwing voor een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verplichte richting van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.