loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Voorbeeld: verboden toegang, parkeren, inhalen, ...


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Verboden toegang

Verkeersbord uit Oostenrijk: Verboden toegang

Verkeersbord uit Oostenrijk: Bussen verboden

Bussen verboden


Auto's verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Auto's verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Fietsers en brommers verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Fietsers en brommers verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Brommers verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Brommers verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Motors verboden

Motors verboden


Motors en auto's verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Motors en auto's verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Aanhangwagens verboden

Aanhangwagens verboden


Vrachtwagens verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Vrachtwagens verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Inhalen verboden

Inhalen verboden


Einde van het inhaalverbod

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het inhaalverbod

Verkeersbord uit Oostenrijk: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Inhalen verboden voor vrachtwagens


Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Verkeersbord uit Oostenrijk: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Einde van de snelheidslimiet

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de snelheidslimiet

Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een zone met snelheidslimiet

Begin van een zone met snelheidslimiet


Einde van de zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit Oostenrijk: Links afslaan verboden

Links afslaan verboden


Rechts afslaan verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Rechts afslaan verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Omkeren verboden (U-bocht)

Omkeren verboden (U-bocht)


Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Parkeren verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Parkeren verboden

Verkeersbord uit Oostenrijk: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden