loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verboden toegangVerkeersbord uit Oostenrijk: Bussen verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Auto's verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Fietsers en brommers verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Oostenrijk: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Brommers verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Motors verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Oostenrijk: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Oostenrijk: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Oostenrijk: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Oostenrijk: Verkeersbord uit Oostenrijk: Verkeersbord uit Oostenrijk: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Oostenrijk: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/fietser'>Fietsers</a> en <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/bromfiets'>brommers</a> verboden.

Fietsers en brommers verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> verboden.

Aanhangwagens verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Gebruik van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen met <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen met een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/zone'>Zone</a> met een beperkte <b>parkeertijd</b>.

Zone met een beperkte parkeertijd.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/zone'>zone</a> met beperkte <b>parkeertijd</b>.

Einde van de zone met beperkte parkeertijd.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.