loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor ongevallen

Waarschuwing voor ongevallen


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor vee op de weg

Waarschuwing voor vee op de weg


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor overstekende herten

Waarschuwing voor overstekende herten


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een beweegbare brug

Waarschuwing voor een beweegbare brug


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een verkeersdrempel

Waarschuwing voor een verkeersdrempel


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een slecht wegdek

Waarschuwing voor een slecht wegdek


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor kinderen

Waarschuwing voor kinderen


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Verkeersbord uit Portugal: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Portugal: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor hevige zijwind

Waarschuwing voor hevige zijwind


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een bocht naar links

Waarschuwing voor een bocht naar links


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een bocht naar rechts

Waarschuwing voor een bocht naar rechts


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor fietsers

Waarschuwing voor fietsers


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een duik in de weg

Waarschuwing voor een duik in de weg


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor bejaarden

Waarschuwing voor bejaarden


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor bejaarden

Waarschuwing voor bejaarden


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor vallende stenen

Waarschuwing voor vallende stenen


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor slecht zicht door regen, mist of sneeuw

Waarschuwing voor slecht zicht door regen, mist of sneeuw


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor ruiters

Waarschuwing voor ruiters


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor voetgangers

Waarschuwing voor voetgangers


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kade of oever

Waarschuwing voor een kade of oever


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een wegversmalling

Waarschuwing voor een wegversmalling


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een wegversmalling langs links

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor wegenwerken

Waarschuwing voor wegenwerken


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een glad wegdek

Waarschuwing voor een glad wegdek


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor sneeuw of ijzel

Waarschuwing voor sneeuw of ijzel


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een zachte berm

Waarschuwing voor een zachte berm


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een zachte berm

Waarschuwing voor een zachte berm


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een steile helling

Waarschuwing voor een steile helling


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een steile afdaling

Waarschuwing voor een steile afdaling


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor tractors

Waarschuwing voor tractors


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een verkeerslicht

Waarschuwing voor een verkeerslicht


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor verkeersopstoppingen

Waarschuwing voor verkeersopstoppingen


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een tram

Waarschuwing voor een tram


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een tunnel

Waarschuwing voor een tunnel


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Verkeersbord uit Portugal: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Portugal: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Portugal: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers


Verkeersbord uit Portugal: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Portugal: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Portugal: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Portugal: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Portugal: Links afslaan verplicht

Links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Portugal: Links of rechts afslaan verplicht

Links of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Portugal: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Portugal: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Verkeersbord uit Portugal: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Portugal: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Portugal: Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Portugal: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht naar links

Verplicht naar links


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht naar rechts

Verplicht naar rechts


Verkeersbord uit Portugal: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verkeersbord uit Portugal: Verplichte rijstrook voor bussen

Verplichte rijstrook voor bussen


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de rijstrook voor bussen

Einde van de rijstrook voor bussen


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht pad voor het begeleiden van vee

Verplicht pad voor het begeleiden van vee


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor het begeleiden van vee

Einde van het pad voor het begeleiden van vee


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor fietsers

Einde van het pad voor fietsers


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers

Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht pad voor ruiters

Verplicht pad voor ruiters


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor ruiters

Einde van het pad voor ruiters


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht pad voor voetgangers

Verplicht pad voor voetgangers


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor voetgangers

Einde van het pad voor voetgangers


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers

Einde van het gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Portugal: Verplichte rijstrook voor vrachtwagens

Verplichte rijstrook voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor vrachtwagens

Einde van het pad voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht lichten aan

Verplicht lichten aan


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht lichten uit

Verplicht lichten uit


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht sneeuwkettingen plaatsen

Verplicht sneeuwkettingen plaatsen


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht sneeuwkettingen verwijderen

Verplicht sneeuwkettingen verwijderen


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de minimumsnelheid

Einde van de minimumsnelheid

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Portugal: Verboden toegang

Verboden toegang


Verkeersbord uit Portugal: Auto's verboden

Auto's verboden


Verkeersbord uit Portugal: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Verkeersbord uit Portugal: Fietsers, brommers en motors verboden

Fietsers, brommers en motors verboden


Verkeersbord uit Portugal: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Verkeersbord uit Portugal: Handkarren verboden

Handkarren verboden


Verkeersbord uit Portugal: Paardenkarren verboden

Paardenkarren verboden


Verkeersbord uit Portugal: Paardenkarren en vrachtwagens verboden

Paardenkarren en vrachtwagens verboden


Verkeersbord uit Portugal: Ruiters verboden

Ruiters verboden


Verkeersbord uit Portugal: Brommers verboden

Brommers verboden


Verkeersbord uit Portugal: Motors verboden

Motors verboden


Verkeersbord uit Portugal: Motors en auto's verboden

Motors en auto's verboden


Verkeersbord uit Portugal: Motors, auto's en paardenkarren verboden

Motors, auto's en paardenkarren verboden


Verkeersbord uit Portugal: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Verkeersbord uit Portugal: Voetgangers, brommers, vee of handkarren verboden

Voetgangers, brommers, vee of handkarren verboden


Verkeersbord uit Portugal: Tractors verboden

Tractors verboden


Verkeersbord uit Portugal: Aanhangwagens verboden

Aanhangwagens verboden


Verkeersbord uit Portugal: Vrachtwagens en aanhangwagens verboden

Vrachtwagens en aanhangwagens verboden


Verkeersbord uit Portugal: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Verkeersbord uit Portugal: Minder afstand houden dan aangegeven verboden

Minder afstand houden dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Portugal: Gebruik van de claxon verboden

Gebruik van de claxon verboden


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het verbod om de claxon te gebruiken

Einde van het verbod om de claxon te gebruiken


Verkeersbord uit Portugal: Inhalen verboden

Inhalen verboden


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het inhaalverbod

Einde van het inhaalverbod


Verkeersbord uit Portugal: Inhalen verboden voor motors

Inhalen verboden voor motors


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het inhaalverbod voor motors

Einde van het inhaalverbod voor motors


Verkeersbord uit Portugal: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Inhalen verboden voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Portugal: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de snelheidslimiet

Einde van de snelheidslimiet


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een zone met snelheidslimiet

Begin van een zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de zone met snelheidslimiet

Einde van de zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Portugal: Links afslaan verboden

Links afslaan verboden


Verkeersbord uit Portugal: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Verkeersbord uit Portugal: Omkeren verboden (U-bocht)

Omkeren verboden (U-bocht)


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen met explosieve materialen verboden

Voertuigen met explosieve materialen verboden


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Voertuigen langer dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Portugal: Verboden toegang (controlepost)

Verboden toegang (controlepost)


Verkeersbord uit Portugal: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Verkeersbord uit Portugal: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een zone waar parkeren verboden is

Begin van een zone waar parkeren verboden is


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de zone waar parkeren verboden is

Einde van de zone waar parkeren verboden is


Verkeersbord uit Portugal: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Portugal: Oversteekplaats voor voetgangers

Oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Portugal: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Verkeersbord uit Portugal: Doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers

Doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Portugal: Informatie over de richtingen van het kruispunt

Informatie over de richtingen van het kruispunt


Verkeersbord uit Portugal: Informatie over de bestemming van de oprit

Informatie over de bestemming van de oprit


Verkeersbord uit Portugal: Informatie over de richtingen van de rotonde

Informatie over de richtingen van de rotonde


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een autoweg

Begin van een autoweg


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de autoweg

Einde van de autoweg


Verkeersbord uit Portugal: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Verkeersbord uit Portugal: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een nieuwe rijstrook

Begin van een nieuwe rijstrook


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Verkeersbord uit Portugal: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de weg met eenrichtingsverkeer

Einde van de weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Portugal: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een parkeerzone

Begin van een parkeerzone


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de parkeerzone

Einde van de parkeerzone


Verkeersbord uit Portugal: Te volgen route om links af te slaan

Te volgen route om links af te slaan


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Portugal: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Portugal: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Portugal: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Verkeersbord uit Portugal: Nationale snelheidslimieten

Nationale snelheidslimieten


Verkeersbord uit Portugal: Aanbevolen snelheid

Aanbevolen snelheid


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de aanbevolen snelheid

Einde van de aanbevolen snelheid


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een tunnel

Begin van een tunnel


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de tunnel

Einde van de tunnel


Verkeersbord uit Portugal: Weg met tweerichtingsverkeer

Weg met tweerichtingsverkeer