loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Portugal: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Portugal: Links of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Portugal: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Portugal: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Portugal: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Portugal: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Portugal: Rechtdoor rijden of links afslaan verplichtVerkeersbord uit Portugal: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Portugal: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Portugal: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Portugal: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Portugal: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Portugal: Einde van de rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Portugal: Verkeersbord uit Portugal: Verkeersbord uit Portugal: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor fietsersVerkeersbord uit Portugal: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Portugal: Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Portugal: Verplicht pad voor ruitersVerkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor ruitersVerkeersbord uit Portugal: Verplicht pad voor voetgangersVerkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor voetgangersVerkeersbord uit Portugal: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Portugal: Einde van het gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Portugal: Verplichte rijstrook voor vrachtwagensVerkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor vrachtwagensVerkeersbord uit Portugal: Verplicht lichten aanVerkeersbord uit Portugal: Verplicht lichten uitVerkeersbord uit Portugal: Verplicht sneeuwkettingen plaatsenVerkeersbord uit Portugal: Verplicht sneeuwkettingen verwijderenVerkeersbord uit Portugal: Begin van een minimumsnelheidVerkeersbord uit Portugal: Einde van de minimumsnelheid
Verkeersbord uit Portugal: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Links of rechts afslaan</b> verplicht.

Links of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Portugal: Verplichte richting van de <a href='/nl/portugal/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Rechtdoor rijden of links afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Rechtdoor rijden of rechts afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Portugal: Verplichte <a href='/nl/portugal/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <a href='/nl/portugal/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Einde van de rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht pad voor het begeleiden van vee.

Verplicht pad voor het begeleiden van vee.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor het begeleiden van vee.

Einde van het pad voor het begeleiden van vee.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht <a href='/nl/portugal/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het <a href='/nl/portugal/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Einde van het pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/portugal/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/portugal/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht <a href='/nl/portugal/overzicht/ruiterspad'>pad voor ruiters</a>.

Verplicht pad voor ruiters.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het <a href='/nl/portugal/overzicht/ruiterspad'>pad voor ruiters</a>.

Einde van het pad voor ruiters.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht <a href='/nl/portugal/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Portugal: Einde van het <a href='/nl/portugal/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Einde van het pad voor voetgangers.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/portugal/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/portugal/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Einde van het gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Portugal: Verplichte rijstrook voor <a href='/nl/portugal/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Verplichte rijstrook voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het pad voor <a href='/nl/portugal/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het pad voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht <a href='/nl/portugal/overzicht/lichten'>lichten</a> <b>aan</b>.

Verplicht lichten aan.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht <a href='/nl/portugal/overzicht/lichten'>lichten</a> <b>uit</b>.

Verplicht lichten uit.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht <a href='/nl/portugal/overzicht/sneeuwkettingen'>sneeuwkettingen</a> plaatsen.

Verplicht sneeuwkettingen plaatsen.


Verkeersbord uit Portugal: Verplicht <a href='/nl/portugal/overzicht/sneeuwkettingen'>sneeuwkettingen</a> verwijderen.

Verplicht sneeuwkettingen verwijderen.


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <b>minimumsnelheid</b>.

Begin van een minimumsnelheid.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <b>minimumsnelheid</b>.

Einde van de minimumsnelheid.