loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Portugal: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Portugal: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Portugal: Verkeersbord uit Portugal: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Portugal: Informatie over de bestemming van de opritVerkeersbord uit Portugal: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Portugal: Begin van een autowegVerkeersbord uit Portugal: Einde van de autowegVerkeersbord uit Portugal: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Portugal: Verkeersbord uit Portugal: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Portugal: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Portugal: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Portugal: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Portugal: Einde van de weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Portugal: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Portugal: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Portugal: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Portugal: Verkeersbord uit Portugal: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Portugal: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Portugal: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Portugal: Verkeersbord uit Portugal: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Portugal: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Portugal: AdviessnelheidVerkeersbord uit Portugal: Einde van de adviessnelheidVerkeersbord uit Portugal: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Portugal: Einde van de tunnelVerkeersbord uit Portugal: Weg met tweerichtingsverkeer

Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/doodlopende-weg'>Doodlopende weg</a> met een <b>doorgang</b> voor <a href='/nl/portugal/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Portugal: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/portugal/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Portugal: Informatie over de bestemming van de <a href='/nl/portugal/overzicht/oprit'>oprit</a>.

Informatie over de bestemming van de oprit.


Verkeersbord uit Portugal: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/portugal/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <a href='/nl/portugal/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <a href='/nl/portugal/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van een <a href='/nl/portugal/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Portugal: Overzicht van de <a href='/nl/portugal/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/portugal/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <a href='/nl/portugal/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <a href='/nl/portugal/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Portugal: Weg met <a href='/nl/portugal/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Portugal: Einde van de weg met <a href='/nl/portugal/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Einde van de weg met eenrichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <b>parkeerzone</b>.

Begin van een parkeerzone.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Portugal: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Portugal: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Portugal: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <a href='/nl/portugal/overzicht/adviessnelheid'>adviessnelheid</a>.

Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <a href='/nl/portugal/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <a href='/nl/portugal/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Einde van de tunnel.


Verkeersbord uit Portugal: Weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Weg met tweerichtingsverkeer.