loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Portugal: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Portugal: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Portugal: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Portugal: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Portugal: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Portugal: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Portugal: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Portugal: Verkeersbord uit Portugal: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/portugal/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/portugal/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Portugal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Portugal: Verplichte richting van de <a href='/nl/portugal/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <a href='/nl/portugal/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Portugal: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Portugal: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.